Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej jaki podpisał dziś Prezydent zawiera rozwiązania, które są niezbędne i powinny być wprowadzone bezzwłocznie – mówi Mariusz Korzeb – ekspert podatkowy Pracodawcy RP.

Prezydent podpisał dziś projekt zmian w ordynacji podatkowej przygotowany przez jego Kancelarię. Niedługo trafi on do Sejmu. Czego dobrego mogą oczekiwać po nim podatnicy?

Mariusz Korzeb : Najważniejsze zmiany zaproponowane przez Prezydenta to wprowadzenie zasady, w myśl której wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatnika, uzdrowienie instytucji przedawnienia podatkowego oraz ograniczenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Czego w związku z tym mogą oczekiwać podatnicy? Przede wszystkim większej pewności przysługujących im praw.
Ponadto uchwalenie zaproponowanych regulacji i ich stosowanie ma szansę znacząco przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli wobec państwa oraz jego organów.

Które zaproponowane rozwiązanie uważa Pan za najkorzystniejsze?

Za najkorzystniejsze należy uznać chyba to najszerzej komentowane, mianowicie wyrażenie wprost w ustawie zasady in dubio pro tributario. Chodzi o nakaz rozstrzygania wątpliwości co do wykładni prawa na korzyść podatnika. Wszyscy zainteresowani z niecierpliwością oczekują wejścia w życie tej regulacji, gdyż istnieje szansa, że dzięki niej zmieni się podejście organów podatkowych do podatnika.
Początkowo jednak będzie to tylko dodatkowy przepis, na który podatnik będzie mógł powołać się w przypadku sporu z administracją skarbową. Dlatego też szczególna rola spocznie w tej sytuacji na sądach, ponieważ to od ich orzeczeń zależeć będzie prawidłowe stosowanie niniejszej zasady, a w konsekwencji trwała zmiana stosunków między podatnikiem a organem.

Jakie są Pana zdaniem szanse na szybkie wejście w życie projektu w wersji, którą proponuje Prezydent. Czy przewiduje pan opór Ministerstwa Finansów?

Akurat w tym przypadku liczę, że resort finansów nie będzie oponować, gdyż z propozycjami Prezydenta Bronisława Komorowskiego naprawdę ciężko polemizować. Po pierwsze wpisują się one idealnie w od lat podnoszone przez przedsiębiorców postulaty, a po drugie - i najważniejsze - stanowią wyraz standardów, jakie bezdyskusyjnie powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa. Mam nadzieję, że za tymi propozycjami opowiedzą się również świeżo powołane ciała doradcze Ministerstwa Finansów, tj. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego oraz Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego, co będzie dodatkowym sygnałem dla rządzących, że omawiane zmiany są konieczne i powinny zostać wprowadzone bezzwłocznie.