Oczywiście, aby wystąpił taki skutek, konieczne jest, aby doszło do obiektywnego przysporzenia (korzyści ekonomicznej) u otrzymującego świadczenie. W przeszłości długo prowadzone były dyskusje na ten temat i chociaż wydawało się, że spory zakończyły się wraz z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt TK K 7/13) zawierającym rzetelne i merytoryczne uzasadnienie, to życie pokazało, że nie do końca tak jest. Cały czas prowadzone są spory m.in. o zapewnienie przez pracodawców pracownikom świadczeń w postaci noclegów czy wyżywienia w podróżach itp. Jak się zdaje epidemia COVID-19 i powodowany nim zakaz, a później ograniczenie organizowania spotkań – w tym o charakterze integracyjnym – zepchnęła na drugi plan problem udziału pracowników czy współpracowników i ich rodzin w takich imprezach. W miejsce tego znacznie częściej można się spotkać z wątpliwościami dotyczącymi skutków podatkowych przekazania prezentów, w tym w szczególności w postaci bonów, doładowań na kartach itp.
Trzeba zatem pamiętać o konieczności identyfikacji skutków podatkowych przekazania tego rodzaju nieodpłatnych świadczeń nie tylko w relacji pracownik–pracodawca, lecz również przy okazji akcji promocyjnych i w innych okolicznościach. W niniejszej publikacji pochylamy się nad tymi pierwszymi.