Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, który zakłada, że narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Rząd chce wprowadzić automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Serwis pozwoli na bezpieczną i szybką dwustronną komunikację klientów z organami KAS" – czytamy w komunikacie.

Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, podano także.

Najważniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie:

- E-Urząd Skarbowy, jako podstawowe narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane w kontaktach z organami KAS, będzie pełnić rolę serwisu informacyjno-transakcyjnego dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. E-Urząd Skarbowy umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

- Automatyzacja procesu załatwiania spraw, w tym przede wszystkim wydawania zaświadczeń, oznacza natychmiastowy dostęp klientów do informacji posiadanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

- Automatyzacja umożliwi również likwidację kosztów po stronie użytkowników (np. związanych z opłatą skarbową za wydawanie zaświadczenia na wniosek złożony poprzez e-Urząd Skarbowy). Rozwiązanie ograniczy także koszty zwrotu nadpłat podatku podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

- Uruchomienie doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym pozwoli na dwustronną elektroniczną komunikację między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy.

- Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej znacznie ograniczy ilość spraw załatwianych przez organy KAS w formie tradycyjnej.

- Udostępniony zostanie system teleinformatyczny „e-Koncesje", który pozwoli na usprawnienie procesu elektronicznej obsługi wydawania koncesji oraz zezwoleń.

Nowe przepisy mają wejść w życie, co do zasady, po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Minister finansów będzie informował w obwieszczeniu o udostępnianiu kolejnych usług w ramach e-Urzędu Skarbowego.

(ISBnews)