Jak dodano, w najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych umów o współdziałanie.

"Poprzez realizację Programu Współdziałania chcemy zapewnić lepsze warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby i oczekiwania kluczowych podatników" – poinformowała szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Z informacji KAS wynika, że Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. Celem programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS.

Reklama

Współpraca w ramach Programu Współdziałania ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników.

Jak informuje KAS, program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro. W jego ramach Krajowa Administracja Skarbowa dopasowuje obsługę do danego podatnika. Dostosowuje też poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

"W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika. Taki model współpracy został wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii" - przekazała KAS.

Podatnicy, którzy przystąpią do Programu Współdziałania, będą mieli m.in. możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, stosowania odpowiednich warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z ulg w spłacie odsetek.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski