Przeróbki konstrukcyjne w samochodzie osobowym nie są objęte podatkiem akcyzowym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o skutki nowelizacji z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 694). Wprowadziła ona opodatkowanie przeróbek konstrukcyjnych w zarejestrowanych w Polsce samochodach ciężarowych i dostawczych, jeżeli skutkują one zmianą rodzaju pojazdu na osobowy (art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).
Co prawda przepisy te weszły w życie w lipcu ubiegłego roku, ale obowiązek podatkowy z tego tytułu został przesunięty o rok (patrz: „Akcyza od kamperów już od lipca. Wpłata dopiero za rok”, DGP nr 67/2021). Właściciele przerobionych samochodów osobowych będą więc musieli do 15 lipca 2022 r. zadeklarować akcyzę od zmian konstrukcyjnych dokonanych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
Natomiast podatek od przeróbek konstrukcyjnych trzeba będzie wpłacić do 31 lipca 2022 r. Przy czym jego wysokość będzie znana dopiero w lipcu, bo zgodnie z art. 104 ust. 6b i ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania przeróbek konstrukcyjnych jest średnia cena rynkowa przerobionego auta, ustalona na 1 lipca 2022 r.
Najnowsza interpretacja nie dotyczyła jednak przeróbki konstrukcyjnej w samochodzie ciężarowym ani dostawczym, tylko w pojeździe sanitarnym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Podatnik planował przerobić ten pojazd na czteroosobowy kamper.
Uważał, że nie będzie się to wiązało z opodatkowaniem akcyzą, bo – jak tłumaczył – dokona zmian konstrukcyjnych w samochodzie osobowym, a tych pojazdów nie dotyczy obowiązek podatkowy zapisany w art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.
Podatnik powołał się na uzyskaną wcześniej wiążącą informację akcyzową, z której wynikało, że przerabiany przez niego pojazd specjalny o kodzie Nomenklatury Scalonej 8703, przystosowany do przewozu osób, należy uznać za samochód osobowy.
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku akcyzy nie będzie.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.11.2022.2.WR