W okresie zawieszenia działalności gospodarczej można zaliczyć do podatkowych kosztów wyłącznie wydatki poniesione w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami firmy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który prowadząc sklep internetowy, kupił m.in. roczny abonament hostingowy oraz związane z tym usługi. Potem zawiesił biznes. W okresie zawieszenia opłacił kolejny roczny abonament hostingowy. Niektóre dodatkowe usługi niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej kupił jako nowe, a nie przedłużone, bo dzięki temu zapłacił mniej za licencję.
W czasie zawieszenia firmy opłacał też reklamy w mediach społecznościowych oraz kupił płatne narzędzia pomagające zachować konkurencyjność rynkową, np. narzędzie umożliwiające negocjowanie cen przez kupujących.
Przedsiębiorca był przekonany, że każdy ten wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Argumentował, że wszystkie one mają związek z zachowaniem źródła przychodu i nie ma znaczenia, że zostały poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
Przywołał art. 25 ust. 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), zgodnie z którym w czasie zawieszenia można m.in. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, a także wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa.
Dyrektor KIS zgodził się z nim tylko w części. Potwierdził, że kosztem mogą być opłacenie rocznego abonamentu, pozwalające przedłużyć ważność usług hostingowych, oraz koszt certyfikatu bezpieczeństwa strony internetowej. Mają one bowiem pośredni związek z zachowaniem źródła przychodu i są konsekwencją zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej – przyznał.
Co innego – stwierdził – z zakupem reklam w mediach społecznościowych oraz narzędzi umożliwiających negocjację cen przez kupujących. Te wydatki dotyczą zobowiązań powstałych już po dacie zawieszenia i jako takie nie zostały poniesione w związku z zabezpieczeniem źródła przychodu – uznał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1158.2021.4.MGR