Wzrosła m.in. stopa oprocentowania kredytu lombardowego – do 4 proc., co ma istotne znaczenie dla podatników. Wraz z jej wzrostem rośnie bowiem stawka odsetek od zaległości podatkowych.
Zgodnie z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej stawka odsetek wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc. Nie może być przy tym niższa niż 8 proc. Tym samym od 9 marca br. stawka odsetek od zaległości podatkowych wzrosła do 10 proc. [(4 proc. x 2) + 2 proc. = 10 proc.].