Wyrok zapadł w sprawie domu maklerskiego, który świadczy m.in. usługi w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Gdy klient złoży zlecenie kupna energii lub gazu, to spółka kupuje surowce we własnym imieniu na Towarowej Giełdzie Energii, a następnie odsprzedaje klientowi. Sprzedaż jest opodatkowana VAT.
W związku z tymi transakcjami spółka musi uzyskać świadectwo pochodzenia (świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, świadectwo pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji lub świadectwo efektywności energetycznej) lub zapłacić opłatę zastępczą. Taki obowiązek wynika z trzech ustaw: prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze. zm.), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.) oraz ustawy o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 831 ze zm.).