Za rok mogą one osłabnąć za sprawą wchodzących od 2023 r. w życie przepisów o ukrytej dywidendzie. Na razie coraz liczniejsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podobnie jak i wcześniejsze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są nad wyraz korzystne zarówno dla wspólników, jak i dla samej spółki.
Z wykładni organów podatkowych oraz ZUS wynika, że wspólnik wykonujący odpłatnie powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki kapitałowej: