- Nasza kampania ma charakter edukacyjno-informacyjny. Jej celem jest dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców aby przypomnieć, jak niezwykle istotną rolę dla wiarygodności informacji finansowych pełnią badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów – mówi Marcin Obroniecki, prezes PANA, sprawującej od dwóch lat nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych. Kampania jest kierowana między innymi do wszystkich przedsiębiorców, inwestorów i deponentów. Działania informacyjne prowadzone będą w mediach publicznych (TVP, Polskie Radio) oraz w Internecie.

- Nasza kampania ma charakter edukacyjno-informacyjny. Jej celem jest dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców aby przypomnieć, jak niezwykle istotną rolę dla wiarygodności informacji finansowych pełnią badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów – mówi Marcin Obroniecki, prezes PANA, sprawującej od dwóch lat nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Prezes Agencji podkreśla, że odbiorcami kampanii są zarówno przedsiębiorcy jak i prywatni inwestorzy, w szczególności indywidualni.

Poddawanie sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta jest nie tylko obowiązkiem ustawowym, ale również szansą, bo pozwala na otrzymanie bezstronnej informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz może przyczynić się do wykrycia ewentualnych błędów i niedociągnięć w rachunkowości i systemie kontroli wewnętrznej.

Z punktu widzenia inwestorów, deponentów i kontrahentów to, że sprawozdanie finansowe zostało poddane prawidłowemu badaniu przez biegłego rewidenta pozwala podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne, bo przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

W spocie telewizyjnym i radiowym Agencji jest także zawarta rekomendacja, by przedsiębiorcy zlecali badanie sprawozdań finansowych wyłącznie uprawnionym do tego firmom audytorskim, które figurują na liście prowadzonej przez PANA. Lista firm audytorskich dostępna jest na stronie internetowej Agencji (pana.gov.pl)

- Chcemy, by badaniu sprawozdań finansowych poddawało się więcej podmiotów niż obecnie. Dla znacznej liczby firm, na przykład dla wszystkich spółek akcyjnych, to nie tylko obowiązek ale też szansa na zwiększenie wiarygodność podmiotu na rynku i zminimalizowanie ryzyka nadużyć i oszustw – wyjaśnia Marcin Obroniecki jednocześnie dodając, że w 2022 roku PANA będzie realizować dalsze działania edukacyjne.

Społeczna kampania informacyjna PANA będzie realizowana w ramach promocji badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów wśród podmiotów gospodarczych w lutym 2022 r.