W marcu 2022 r. przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną od dochodu – podano w środowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak wyjaśniono w środowym komunikacie Ministerstwa Finansów, zmiany mają na celu zbliżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej do dochodu podatkowego.

„Sejm przyjął dziś 9 lutego br. zmiany do Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które dotyczą dochodu przedsiębiorców ustalanego dla celów składki zdrowotnej. Dochód będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiany te realizują postulaty przedsiębiorców zgłaszane do podatkowego Polskiego Ładu” – powiedział, cytowany w komunikacie MF, wiceminister finansów Artur Soboń.

W informacji resortu finansów dodano, że korzystne zmiany polegają na wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku.

Wyjaśniono, że zmiana pozwala na obliczenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej w sposób zbliżony do dochodu obliczanego dla celów podatku PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

Resort finansów wskazał także, że przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej będą również uwzględniane różnice remanentowe. Będą to mogły robić osoby sporządzające remanent w trakcie roku. To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022 r., czyli takiego, w którym uwzględniono między innymi towary zakupione w 2021 r. Wskazano, że w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

„Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej” – zaznaczył wiceminister Soboń. (PAP)

autor: Marek Siudaj