Czy po tym całym zamieszaniu jesteśmy w stanie powiedzieć ilu beneficjentów będzie miał Polski Ład?

Trudno powiedzieć, ilu ich jest w pierwszym miesiącu czy dwóch. Dużo łatwiej powiedzieć, ilu będzie miał beneficjentów po rozliczeniu podatków za cały rok. To zostało dość dobrze zdiagnozowane i oszacowane przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z połączonej bazy ZUS i PIT. Widzimy, że na początku roku, gdy naliczane są bieżące zaliczki na podatek dochodowy, okazuje się, że grono beneficjentów jest istotnie węższe. W konsekwencji wielu podatników, którzy na Polskim Ładzie mają skorzystać, musi poczekać. Niektórzy do późniejszych miesięcy tego roku – dotyczy to osób, które zarabiają powyżej 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dotyczy ich efekt przesunięcia drugiego progu podatkowego z 85,5 do 120 tys. zł. A niektórzy na rozliczenie roczne, kiedy dostaną zwrot podatku.