Za nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wraz z kilkoma poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek.

Poprawki rozszerzają katalog towarów, które mają być od 1 lutego opodatkowane niższymi stawkami VAT-u, o węgiel i koks na cele opałowe, paliwa i oleje napędowe stosowane dla celów opałowych oraz o oleje opałowe i pozostałe paliwa opałowe. Senat poparł także poprawkę dotyczącą czasowego obniżenia do 8% stawki podatku VAT dla gazu LPG wykorzystywanego do ogrzewania.

Reklama

Senatorowie opowiedzieli się także za skreśleniem przepisu zobowiązującego sprzedawców towarów z obniżonym VAT do umieszczania w widocznym miejscu informacji o tym, że podatek VAT został obniżony od 1 lutego do 31 lipca br., a także dołączania tej informacji do faktury na towar sprzedawany z obniżoną stawką VAT.

Ustawa stanowi element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, czasowo – od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. – obniża z 5% do 0% stawki podatku VAT na żywność: mięso i ryby oraz przetwory ich przetwory, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, napoje, w tym zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Obniża z 8% do 0% stawkę VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą, z 23% do 8% na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG, z 8% do 5% na energię cieplną.

Utrzymuje i przedłuża też obniżoną wcześniejszą tarczą do 5% stawkę energii elektrycznej.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, w tym obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek ok. 2,92 mld zł, na paliwa – ok. 3,11 mld zł, spadek podatku na nawozy to ubytek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz – ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną ok. 2,3 mld zł, a na energię cieplną – ok. 0,67 mld zł.

(ISBnews)