Za nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wraz z kilkoma poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek.

Poprawki rozszerzają katalog towarów, które mają być od 1 lutego opodatkowane niższymi stawkami VAT-u, o węgiel i koks na cele opałowe, paliwa i oleje napędowe stosowane dla celów opałowych oraz o oleje opałowe i pozostałe paliwa opałowe. Senat poparł także poprawkę dotyczącą czasowego obniżenia do 8% stawki podatku VAT dla gazu LPG wykorzystywanego do ogrzewania.