Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28) nakazuje płatnikom porównać różnicę między kwotą zaliczki na PIT obliczoną zgodnie z Polskim Ładem a kwotą zaliczki na PIT od tych samych przychodów, obliczoną zgodnie z przepisami z 2021 r. Jednocześnie rozporządzenie przedłuża termin poboru nadwyżki pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r. do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica. Rozporządzenie dotyczy jedynie poboru zaliczek i nie ma zastosowania do rozliczenia rocznego. Prześledźmy na przykładach, jak w praktyce zadziałają regulacje wynikające z rozporządzenia.
PRZYKŁAD 1