Realizując globalne porozumienie, Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów wprowadzających minimalną stawkę podatku.
Projekt dyrektywy ustanawia minimalną efektywną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 15 proc. Taki podatek uzgodniono wcześniej na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W październiku br. pomysł jego wprowadzenia najpierw poparło 137 państw świata, a później ministrowie finansów i szefowie rządów krajów G20.
Jak stwierdza komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni, porozumienie OECD jest odpowiedzią „na długotrwałe niesprawiedliwości” w redystrybucji zysków korporacji, „przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności” unijnej gospodarki.