Koszty zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku firmowego można odliczać wprost od przychodów, w dacie ich poniesienia – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Reklama
Sprawa dotyczyła spółki produkcyjnej, która budując nowy budynek administracyjny, musiała ponieść wydatki (przekraczające 3,5 tys. zł) na oczyszczenie terenów z gruzów, demontaż płyt drogowych, system nawadniający, założenie trawników, zasadzenie roślin i krzewów. Po zakończeniu prac spółka nie zamierzała jednak wliczać tych wydatków do wartości początkowej budynku. Chciała je odliczyć od razu, w dacie ich poniesienia.
Argumentowała, że nie są to wydatki na reprezentację, bo nie ponosi ich po to, by kreować wizerunek firmy poprzez okazałość i wystawność. Musi po prostu, jako właściciel posesji, dbać o swój teren, w tym także o jego estetykę. Dodatkowo zachęci to klientów do odwiedzenia firmy i dokonania zakupów.
Dyrektor izby potwierdził, że jej stanowisko jest prawidłowe. Zgodził się zw spółką, że poniesione przez nią wydatki nie zwiększą wartości początkowej powstającego budynku. Zgodnie bowiem z Klasyfikacją Środków Trwałych, w skład budynku wlicza się także obiekty pomocnicze, takiej, jak np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Wydatki na ich wybudowanie zwiększają zatem wartość początkową budynku. Do tej kategorii nie można natomiast zaliczyć wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku. Spółka będzie mogła zatem odliczyć je od razu w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednio związane z przychodami.
Potwierdzają to także inne interpretacje: dyrektora IS w Katowicach z 24 kwietnia 2012 r. (nr IBPBI/2/423-70/12/MO) i z 29 lipca 2010 r. (nr IBPBI/1/415-51 E/10/KB) oraz dyrektora IS w Warszawie z 9 lutego 2010 r. (nr IPPB5 /423-717/09-2/PS).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 września 2014 r., nr IPTPB3/423-193/14-6/GG