Proponowane zmiany – jak wskazuje resort – wynikają z potrzeby objęcia systemem SENT materiałów zawierających 70 proc. lub więcej olejów ropy naftowej. Powód to chęć zapobieżenia nadużyciom ze względu na to, że towary te w ocenie ministerstwa „mogą stanowić źródło nielegalnych paliw napędowych (lub opałowych), w szczególności oleju napędowego”.
– Dodatkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgłosili pilny wniosek dotyczący objęcia systemem SENT przewozów odpadów – wskazuje resort finansów. Chodzi o odpady importowane do Polski oraz te transportowane przez terytorium naszego kraju.
Przypomnijmy, że o objęciu systemem SENT importu odpadów pisaliśmy jako pierwsi. W zeszłym tygodniu mówił o tym na łamach DGP wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Przekonywał, że kara więzienia w połączeniu z zastosowaniem systemu SENT przyniesie efekty i zmniejszy szarą strefę.