– Postawiona w takiej sytuacji gmina działa podobnie do innych przedsiębiorców dokonujących odpłatnej dostawy towarów – wyjaśnił sędzia Jan Rudowski. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 2a unijnej dyrektywy VAT, przeniesienie własności do towaru w zamian za odszkodowanie z nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub z mocy prawa jest opodatkowane. Polskim odpowiednikiem tego przepisu jest art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Wywłaszczenie pod drogę