Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przewiduje ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania tego numeru do druku wciąż czekała na podpis prezydenta). Przewiduje ona, że nowy system do e-faktur ruszy już od 1 stycznia 2022 r. Początkowo korzystanie z niego będzie dobrowolne, a dopiero od 2023 r. stanie się obowiązkowe. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego.
Dostęp dla wszystkich czy tylko dla wybranych