Przedsiębiorstwa prowadzące jako podstawową działalność handlową (np. w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń) mogą również dodatkowo świadczyć swoim klientom posprzedażne usługi serwisowe dotyczące ewentualnych napraw zbytych towarów. Takie usługi serwisowe mogą być świadczone siłami własnymi lub też siłami obcymi (za pośrednictwem podwykonawców).
Operacje gospodarcze związane z usługami serwisowymi wymagają odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych usługodawcy.