Spytała o to holenderska spółka, która 1 kwietnia br. rozpoczęła działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału. W tym samym dniu dokonała transgranicznego połączenia z firmą austriacką, która już wcześniej działała w naszym kraju. Połączenie odbyło się przez przejęcie, a spółka holenderska, jako następca prawny, wstąpiła w prawa oraz obowiązki przysługujące przejętemu podmiotowi.
Spółka, podobnie jak przejęty podmiot, miała identyczny tzw. łamany rok obrotowy – od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Uważała, że będzie mogła płacić zaliczki na CIT w uproszczonej formie, czyli w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT). W tym wypadku byłoby to zeznanie złożone jeszcze przez podmiot austriacki.