Z art. 4 ust. 1 unijnej dyrektywy 92/83 wynika, że państwa członkowskie mają prawo przyznać preferencję w akcyzie małym niezależnym browarom, które nie produkują rocznie więcej niż 200 tys. hektolitrów piwa. Mogą one płacić podatek o połowę niższy niż pozostałe firmy.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy preferencja dostępna jest również dla dwóch lub więcej niewielkich browarów, które współpracują ze sobą i nie przekroczą rocznego poziomu produkcji w wysokości 200 tys. hektolitrów. W Polsce takie rozwiązanie jest zapisane w par. 12 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1178).