Reklama
Spytała o to spółka zajmująca się produkcją m.in. żeli antybakteryjnych i płynów do dezynfekcji, która planowała zwiększyć ich sprzedaż po wybuchu epidemii COVID-19. W tym celu kupiła urządzenia do napełniania tub, mieszalnik o pojemności tysiąca litrów i urządzenie do przycinania pompek. Wynajęła też większą halę produkcyjną i zaczęła ją przystosowywać do swoich potrzeb. Wstawiła do hali ściany działowe, pomalowała jej wnętrza, a ponadto wybudowała magazyn surowców i zamontowała wentylację nawiewno-wywiewną. Było to niezbędne z uwagi na magazynowanie dużej ilości wyrobów alkoholowych, które mogą być przyczyną zagrożenia pożarowego.
Spółka uważała, że ma prawo jednorazowo zamortyzować zarówno wartość początkową kupionych urządzeń, jak i nakłady poniesione w związku z adaptacją wynajętej hali produkcyjnej.
Przywołała art. 38k ustawy o CIT, który pozwala na jednorazowy odpis od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.
Spółka uważała, że przepis ten ma zastosowanie również do nakładów, które poniosła na adaptację hali produkcyjnej. Zostały one bowiem – jak tłumaczyła – poniesione w celu walki z epidemią koronawirusa.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią tylko w części. Potwierdził, że może ona jednorazowo zamortyzować wartość początkową kupionych urządzeń, które posłużą do produkcji żeli antybakteryjnych i płynów do dezynfekcji. Spółka nie ma natomiast takiego prawa wobec nakładów poniesionych na modernizację hali produkcyjnej – stwierdził.
Dodał, że wprawdzie zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają co do zasady również inwestycje w obcych środkach trwałych, ale – jak podkreślił – w art. 38k ustawy o CIT mowa jest wyłącznie o nabytych środkach trwałych.
Jeśli spółka wytworzyła taki środek trwały (inwestycję w obcym środku trwałym) we własnym zakresie, to nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji na podstawie art. 38k ustawy o CIT – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.252.2021.1.BKD