Reklama
Chodzi o formularze:
  • zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz
  • załączników PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ, PIT/SE.
Wzory te zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. lub poniesionych od tego dnia strat.
Formularze zostaną m.in. dostosowane do zmian, które zostały wprowadzone w tym roku, np. nowelizacją z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Chodzi m.in. o rozszerzenie ulgi zero PIT dla młodych (tj. do 26. roku życia) osiągających przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 1 stycznia br. z ulgi tej mogą korzystać nie tylko podatnicy, którzy zarabiają na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, lecz także w związku z odbywanymi praktykami absolwenckimi i stażami uczniowskimi. Dlatego też w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 pojawią się nowe pola, które pozwolą wpisać kwotę przychodów z praktyk absolwenckich i uczniowskich: zarówno podlegających zwolnieniu, jak i tych, które nie są nim objęte.
Z kolei nowy wzór załącznika PIT/O (załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37) pozwoli m.in. na wykazanie darowizny laptopów i tabletów przekazanych w 2021 r. (na podstawie wspomnianej nowelizacji) organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania szkołom. Odliczenie tej darowizny umożliwiła wspomniana nowelizacja z 28 listopada 2020 r.
W PIT/O będzie też można wykazać nową tzw. ulgę e-Toll, która została wprowadzona 29 czerwca br. nowelizacją z 20 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1163). Umożliwia ona przewoźnikom odliczenie m.in. wydatków na nabycie, leasing, najem, dzierżawę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego. W ramach tej preferencji maksymalnie można potrącić kwotę 500 zł na jeden system lub urządzenie.
Formularz PIT/WZ (załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS) dotyczący ulgi na złe długi zostanie m.in. podzielony na odrębne bloki dotyczące transakcji handlowych zawieranych w ramach działalności, działów specjalnych produkcji rolnej oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Ma to ułatwić rozliczenie preferencji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach