Na podstawie par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług istnieje obowiązek oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług. Oznaczenia takie powinny być stosowane w ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT.
Do towarów oznaczanych kodami GTU należą m.in. pojazdy oraz części objęte kodami CN od 8701 do 8708. Chodzi tutaj o: