Rachunek kosztów to podstawowa baza informacyjna dla oceny efektów działalności wytwórczej i usługowej. Zapewnia on też prawidłowe wyceny oraz umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego. Jest on bardzo istotny, bo w przypadku działalności produkcyjnej jej prawidłowy pomiar jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zysk. A w konsekwencji racjonalizacja kosztów działalności może się przyczynić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jak rachunek kosztów ma ogromne znaczenie w produkcji, wiedzą ci, którzy podejmowali niestety decyzje na podstawie nieprawidłowo skonstruowanych systemów informacyjnych.
Co w dokumentacji