Stwierdził więc, że telewizja publiczna nie odliczy podatku wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy, które służą zadaniom misyjnym finansowanym z budżetowej subwencji.
Zdaniem TSUE prawo do odliczenia VAT przysługuje nadawcom publicznym wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzą oni działalność komercyjną, a więc zarówno usługi odpłatne (np. reklamowe), jak i nieodpłatne, lecz sfinansowane z przychodów komercyjnych.