SLIM VAT 2 można traktować jako pakiet aktualizacyjny, który dostosowuje polskie regulacje do zmian geopolitycznych, tj. brexitu, oraz orzeczeń TSUE wydanych w polskich sprawach dotyczących ulgi na złe długi i szyku rozstawnego (odpowiednio: C-335/19 z 15 października 2020 r. i C-895/19 z 18 marca 2021 r.). Ale nowelizacja skupia w sobie także zmiany doprecyzowujące lub uzupełniające, mające zapewnić większą pewność rozliczeń dokonywanych przez podatników, np. poprzez określenie zasad ujęcia korekt dotyczących importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, a także doprecyzowanie zasady przypisania transportu w przypadku transakcji łańcuchowych dotyczących eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Inne korzystne zmiany, z jakich już niedługo będą mogli skorzystać podatnicy, to rozszerzenie liczby okresów, w których podatnik może odliczyć VAT naliczony poprzez korektę deklaracji, jeśli upłynął termin na odliczenie podatku „na bieżąco”, wprowadzenie możliwości złożenia w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości, wydłużenie terminu na złożenie do organu podatkowego informacji dotyczącej pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (VAT-26) oraz ułatwienie korzystania z rachunków VAT. To wszystko od 1 października. Ale niektóre rozwiązania są dostępne dla podatników już od 7 września br. Mowa tu o umożliwieniu złożenia korekty podatnikowi, który stosuje rozliczenie VAT od importu towarów w deklaracji, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowo podatku, oraz likwidacji konieczności rozliczenia VAT od WNT i importu usług w „szyku rozstawnym”.
Z założenia zmiany zawarte w SLIM VAT 2 mają ułatwiać podatnikom VAT rozliczenie podatku, ale już widać, że w niektórych przypadkach ich konstrukcja będzie powodowała wątpliwości w zakresie poprawnego rozumienia i stosowania danej regulacji.