Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie tzw. ulgi na powrót. W jej ramach osoby, które po 1 stycznia 2022 r. zdecydują się wrócić do Polski i ponownie się tu osiedlić, będą mogły przez cztery lata korzystać ze zwolnienia swoich przychodów z podatku. Będzie to dotyczyć m.in. przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, umowy zlecenia oraz z prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałtowo).
To rozwiązanie będzie miało swoje konsekwencje dla przepisów ustawy z 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) w zakresie ustalania sytuacji dochodowej rodziców ubiegających się o pieniądze na dzieci. Co do zasady jest bowiem tak, że do kryterium, które trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny, liczą się dochody opodatkowane. W przypadku dochodów, od których nie jest odprowadzana należność do urzędu skarbowego, do kryterium są wliczane tylko te wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy. Obecnie katalog dochodów nieopodatkowanych liczy 34 pozycje i znajdują się w nim m.in. alimenty, pomoc materialna dla uczniów i studentów, stypendia dla osób bezrobotnych oraz dochody osób poniżej 26. roku życia objęte zerowym PIT dla młodych. Artykuł 13 projektu, który dotyczy właśnie nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakłada jednak rozszerzenie tego katalogu o dwie kolejne pozycje – przychody wolne od podatku dochodowego oraz dochody z działalności gospodarczej wolne od podatku ryczałtowego w ramach ulgi na powrót.
– To uzasadniona zmiana. Bez niej dochodziłoby do nierównego traktowania, a rodzice wracający z zagranicy mieliby podwójną ulgę. Z jednej strony ich dochody byłyby nieopodatkowane, a z drugiej nie byłyby uwzględniane przy wnioskowaniu o świadczenia na dzieci w przeciwieństwie do innych osób starających się o zasiłki – komentuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Dochody objęte ulgą na powrót będą stanowiły dochód rodziny również przy ubieganiu się o świadczenia z FA oraz dodatki mieszkaniowe. Jego wysokość na potrzeby przyznania tych dwóch form wsparcia jest bowiem ustalana na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Z punktu widzenia rodziców ważne jest to, że nie będą musieli dołączać do wniosku o świadczenia dokumentów zawierających informację, ile wynosi ten zwolniony z podatku dochód. Jego wysokość gminy będą pozyskiwały drogą elektroniczną z Ministerstwa Finansów za pomocą Emp@tii, tak samo, jak robią to teraz w przypadku dochodów opodatkowanych i tych, do których ma zastosowanie zerowy PIT dla młodych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie