Ministerstwo Finansów przekazało rządowi projekt wniosku o derogację do Komisji Europejskiej, który mógłby umożliwić dalsze stosowanie tzw. szybkiego VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw – poinformował resort.

To reakcja na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 września 2021 r. (sygn. C-895/19), który opisaliśmy jako pierwsi w artykule „Pakiet paliwowy idzie do kosza” (DGP nr 177/2021).
Chodziło o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje zapłatę podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa na terytorium Polski. Trybunał orzekł, że polski przepis jest niezgodny z dyrektywą VAT. Obowiązek zapłaty podatku nie może bowiem powstać, zanim danina z tytułu WNT stanie się wymagalna na podstawie art. 69 i art. 222 unijnej dyrektywy VAT – stwierdził TSUE.
Wyrok ma kolosalne znaczenie praktyczne. Z chwilą gdy zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, przedsiębiorcy nie będą musieli płacić VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa silnikowego z innego kraju unijnego na terytorium Polski. Tym samym zniknie kluczowy element obowiązującego od sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego. A – jak przypomina Ministerstwo Finansów – tzw. szybki VAT „okazał się skutecznym rozwiązaniem, dobrze ocenianym także przez branżę paliwową”. Pozwolił „w zasadzie wyeliminować możliwość dokonywania oszustw (…). Pobór zaliczki na podatek powodował bowiem brak realnych korzyści dla znikającego podatnika i uczynił proceder mało opłacalnym”.
Resort liczy na to, że pakiet paliwowy w obszarze VAT będzie mógł być z powrotem stosowany w Polsce. W tym celu MF przygotowało już projekt wniosku o derogację do KE.
Jeśli rząd go zaakceptuje i prześle do Brukseli, to rozpocznie się procedura, o której mowa w art. 395 unijnej dyrektywy VAT. Wynika z niej, że KE może wnioskować do Rady Unii Europejskiej o przyznanie Polsce upoważnienia do dalszego stosowania szybkiego VAT „w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania”.
Na przyznanie takiego upoważnienia będą się jednak musiały zgodzić wszystkie państwa członkowskie. Procedura powinna zostać zakończona w ciągu ośmiu miesięcy od dnia otrzymania wniosku derogacyjnego przez KE.
Do tego czasu art. 103 ust. 5a ustawy o VAT nie powinien być stosowany. ©℗