To reakcja na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 września 2021 r. (sygn. C-895/19), który opisaliśmy jako pierwsi w artykule „Pakiet paliwowy idzie do kosza” (DGP nr 177/2021).
Chodziło o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje zapłatę podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu 5 dni od sprowadzenia paliwa na terytorium Polski. Trybunał orzekł, że polski przepis jest niezgodny z dyrektywą VAT. Obowiązek zapłaty podatku nie może bowiem powstać, zanim danina z tytułu WNT stanie się wymagalna na podstawie art. 69 i art. 222 unijnej dyrektywy VAT – stwierdził TSUE.