Od 1 lipca 2022 r. praca kasy fiskalnej działającej online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, zapłaci karę 5 tys. zł – wynika z projektu Polskiego Ładu, który trafił już do Sejmu.

Dzięki nowemu rozwiązaniu do Centralnego Repozytorium Kas będą trafiać nie tylko informacje o zaewidencjonowaniu obrotu, ale też o płatnościach kartą.
O planach wprowadzenia takiej zmiany pisaliśmy już w ubiegłym roku „Fiskus chce dokręcić śrubę nieuczciwym podatnikom” (DGP nr 225/2020). Teraz znalazły one odzwierciedlenie w projekcie.
W związku tym zostaną zmienione dwie ustawy: o VAT oraz prawo przedsiębiorców.
Wymóg integracji pracy kasy zostanie zapisany w art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z projektowanym przepisem „przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (…) zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych (…)”.
To oznacza, że nowy obowiązek ma dotyczyć, po pierwsze, tych przedsiębiorców, którzy w ogóle oferują płatności kartą, a po drugie, tych, którzy stosują kasy online, czyli najnowszej generacji.
Wymóg integracji nie obejmie zatem urządzeń z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, tym bardziej że rozporządzenie techniczne dotyczące tych urządzeń nie umożliwia takiego połączenia. Inaczej jest w przypadku kas online, które zgodnie z wymaganiami technicznymi muszą mieć możliwość integracji z terminalem.
Przedsiębiorcy, który mimo obowiązku nie połączy pracy kasy online z terminalem, będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł. Będzie to wynikać z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532) – skierowany do pierwszego czytania w Sejmie