Zdaniem ekspertów taki będzie efekt nowelizacji SLIM VAT 2 oraz stanowiska Ministerstwa Finansów, jakie uzyskaliśmy. [ramka, stanowisko] Resort w odpowiedzi na pytania DGP wyjaśnił bowiem, że w momencie dostawy towaru nabywca określa swój status podatkowy, który ma decydujące znaczenie przy późniejszym stosowaniu ulgi na złe długi przez wierzyciela. Innymi słowy, ze stanowiska MF wynika, że jeśli nabywca kupuje towar jako niepodatnik (np. konsument), to wierzyciel, aby skorzystać z ulgi na złe długi, będzie musiał spełnić jeden z trzech dodatkowych warunków wskazanych w nowym ust. 2a w art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243; dalej: ustawa o VAT). Jeśli jednak dłużnik będzie kupował towar jako podatnik VAT czynny – a więc do swojej działalności gospodarczej – wtedy wierzyciel nie będzie musiał spełniać tych nowych, dodatkowych warunków dotyczących wierzytelności bądź dłużnika.
Status dłużnika budzi wątpliwości ©℗