Unijny trybunał zakwestionował w ten sposób kluczowe elementy obowiązującego od sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego, który według szacunków branży paliwowej przynosi budżetowi państwa dodatkowe 2,4 mld zł rocznie.
Chodzi o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje przedsiębiorcom sprowadzającym m.in. paliwa silnikowe z innego kraju Unii Europejskiej zapłacić podatek już w ciągu pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium Polski. Podatek zapłacony w ten sposób pomniejsza potem należny VAT. Zdaniem unijnego trybunału na podstawie tych regulacji polski fiskus żąda zapłaty podatku jeszcze przed datą jego wymagalności, a to jest niezgodne z unijną dyrektywą VAT. Przepis będzie więc musiał być zmieniony.
Szczegóły w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, na eDGP i gazetaprawna.pl
Reklama