To efekt spadku cen towarów produkcji rolnej w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik cen co roku ogłasza w komunikacie prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Rolnicy co do zasady nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem są ci, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Mogą oni rozliczać się według norm szacunkowych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowych. Według resortu finansów z tej formy rozliczeń korzysta ok. 34 tys. rolników.
W 2022 r. norma dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. ma wynieść 12,87 zł, czyli zostanie obniżona o 0,28 zł, a dla pozostałych roślin (np. pomidorów) – 4,79 zł (10 gr mniej). Norma dla uprawy grzybów i grzybni w przyszłym roku spadnie z 5,64 zł do 5,52 zł. W przypadku hodowli koni rzeźnych (poza gospodarstwem rolnym) wyniesie 551,96 zł, czyli o 15,11 zł mniej niż w tym roku.
Ministerstwo Finansów szacuje, że podwyższenie podstaw opodatkowania wpłynie na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych w 2021 r. o ok. 1,8 mln zł.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach