Resort finansów opublikował prawie 100-stronicowy dokument, w którym ze szczegółami wyjaśnia obowiązujące od 1 lipca br. zasady rozliczania VAT przy sprzedaży towarów na odległość konsumentom z Unii Europejskiej

– Opublikowane objaśnienia co do zasady oceniam dobrze. Pojawiło się w nich wiele szczegółów, których nie było w opublikowanym w czerwcu projekcie – mówi Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, radca prawny i starszy menedżer w MDDP.
O projekcie objaśnień pisaliśmy w artykule „Minister wyjaśni przepisy dotyczące e-commerce” (DGP nr 119/2021).
Nowe zasady
W opublikowanym dokumencie resort wyjaśnił, na czym polegają zmiany, które od 1 lipca br. wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163). Chodzi o nowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług od przesyłek wysyłanych polskim konsumentom zarówno z innych krajów UE, jak i spoza Unii. W pierwszym przypadku z przepisów zniknęły regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej. W zamian pojawiła się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz nowy limit – 10 tys. euro lub jego równowartość (42 tys. zł w Polsce). Jeżeli próg ten nie zostanie przekroczony, transakcje są opodatkowane w państwie UE, w którym znajdują się towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu.
Jeżeli podatnik przekroczy próg, musi rozliczyć transakcje w państwie konsumpcji, ale można tego dokonać w Polsce w ramach procedury szczególnej One Stop Shop (OSS).
Nowelizacja wprowadziła też pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów pozaunijnych (SOTI), np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii. Co do zasady podatek z tytułu importu towarów kupionych przez internet będzie należny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości. Jednak dla przesyłek o niskiej wartości, tj. do 150 euro, będzie można wybrać specjalną procedurę – Importowy One Stop Shop (IOSS). Podatek od nich w pierwszej kolejności pobiorą internetowe platformy sprzedażowe, które rozliczają się przez tę procedurę. Jeśli platforma podatku nie pobierze, obowiązek ten przejdzie na pocztę, firmy kurierskie i agencje celne.
Dodatkowe wyjaśnienia
Magdalena Jaworska zwraca uwagę, że MF w objaśnieniach potwierdza, że za platformę, która miałaby rozliczać podatek, nie uważa się stron, które zawierają tylko linki do strony sklepu dostarczającego towar. Przykładem takich stron mogą być te oferujące porównywarki cenowe.
Resort wyjaśnia, że w praktyce przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych (np. przez linki) może jednocześnie spełniać funkcję oferowania lub reklamowania towarów (przez kliknięcie w reklamę, na której wyszczególnione są np. nazwa towaru, producent, cena). Jeżeli jednak celem takiego linku jest jedynie przekierowanie lub przeniesienie nabywcy do innego interfejsu elektronicznego, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie towarów, przesłanka wyłączająca stosowanie nowych zasad może być nadal spełniona – wskazuje MF.
Magdalena Jaworska zwraca uwagę, że w objaśnieniach pojawiły się informacje, jak platformy internetowe mogą się uchronić przed odpowiedzialnością. Chodzi m.in. o katalog informacji, które powinny zbierać, aby prawidłowo określić obowiązki w zakresie VAT odnośnie do dostaw towarów, np.:
■ status dla celów VAT sprzedawcy (dostawcy bazowego) i nabywcy (tj. status podatnika VAT albo podmiotu niebędącego podatnikiem VAT),
■ miejsce (państwo) siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dostawcy bazowego,
■ miejsce (państwo) rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy,
■ zwrot towarów oraz anulowanie sprzedaży.
Ekspertka przyznaje, że lista ta bazuje na notach wyjaśniających do przepisów wprowadzanych pakietem e-commerce wydanych przez Komisję Europejską. – Dobrze jednak, że takie uszczegółowienie znalazło się również w objaśnieniach podatkowych, gdyż zgodnie z ordynacją podatkową na ich podstawie podatnikom przysługuje ochrona prawna – mówi ekspertka.
W dokumencie pojawiło się też wiele nowych przykładów. Według Magdaleny Jaworskiej dyskusyjny jest przykład 12. Resort odnosi się w nim do sytuacji, gdy towar został dostarczony w lipcu, a zaliczka na niego została zapłacona w czerwcu br. MF nie wskazuje momentu rozpoczęcia wysyłki, tymczasem to ona determinuje, czy podatnik ma zastosować nowe czy stare regulacje. Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji, jeżeli wysyłka rozpoczęła się przed 1 lipca, stosuje się dotychczasowe uregulowania, a gdy stało się to po tej dacie – nowe przepisy.
JPK_VAT
W objaśnieniach są też wskazówki, jak uwzględnić zmiany w JPK_V7. Resort wyjaśnia, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, której miejscem opodatkowania jest Polska (stanowi dostawę towarów na terytorium kraju), w JPK należy wykazać wysokość podstawy opodatkowania oraz podatek należny wynikające z tej dostawy.
Przy WSTO, których wysyłka lub transport rozpoczyna się w Polsce, opodatkowana w państwie członkowskim innym niż Polska (stanowi dostawę towarów poza terytorium kraju) w pliku JPK_VAT wykazywana jest tylko wysokość podstawy opodatkowania. Jak wskazuje MF:
■ w części ewidencyjnej pozycja K_11 – wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju,
■ w części deklaracyjnej pozycja P_11 – wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.
Ministerstwo podkreśla, że podatnicy zobowiązani do składania JPK_V7 od 1 stycznia 2022 r. będą oznaczali wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oznaczeniem WSTO_EE. W rozliczeniach za miesiące lipiec–grudzień 2021 r. do WSTO stosuje się oznaczenie EE.
W pliku JPK_VAT z deklaracją nie uwzględnia się wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, rozliczanych w procedurze OSS – wyjaśnia resort.
Z kolei przy sprzedaży na odległość towarów importowanych, której miejscem opodatkowania jest Polska (stanowiącą dostawę krajową na terytorium kraju), w JPK należy wykazać wysokość podstawy opodatkowania oraz podatek należny wynikające z tej dostawy. Nie uwzględnia się w nim natomiast wartości dostaw towarów dokonywanych w ramach SOTI, rozliczanych w szczególnej procedurze importu (IOSS) – wskazuje MF.