Zadośćuczynienie otrzymane w związku z publikacją danych niepublicznej osoby fizycznej przez osobę publiczną są zwolnione z PIT – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję.

Takie zadośćuczynienia otrzymuje się zwykle w drodze sądowej. Sąd ocenia, czy faktycznie doszło do ujawnienia danych osobowych, w jakim zakresie, jakie przepisy zostały naruszone, czy przysługuje zadośćuczynienie i w jakiej wysokości.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT wolne od podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do określonej w nich wysokości, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z tym już teraz od zadośćuczynień za złamanie przepisów RODO nie trzeba płacić podatku.
Resort zastrzegł jednak, że ostateczne stanowisko zależy od indywidualnego stanu faktycznego.
Odpowiedź Marcina Jamrożego z departamentu podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier w Ministerstwie Finansów z 17 sierpnia 2021 r. na petycję, znak PS1.056.1.2021