Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej niebędącej podatnikiem CIT i odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R przez wspólników nie jest unikaniem opodatkowania – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

O glejt fiskusa wystąpiła spółka jawna, która zamierza utworzyć centrum badawczo-rozwojowe (CBR). Sama nie jest podatnikiem CIT, nie może więc korzystać z ulgi na badania i rozwój, ale skorzystają z niej jej wspólnicy. Będą oni mogli odliczyć koszty kwalifikowane (określone w art. 18d ustawy o CIT) poniesione przez spółkę jawną na działalność B+R z uwzględnieniem wysokości i zakresu przysługujących CBR. Co do zasady odliczą dodatkowo 150 proc. wydatków, tj. więcej niż podatnicy, którzy nie mają statusu CBR. Po stronie wspólników powstanie więc korzyść podatkowa.
Szef KAS przyznał wprawdzie, że korzyść ta powstanie i będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, ale w tym przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie zostaną bowiem spełnione pozostałe dwie przesłanki zastosowania klauzuli.
Przede wszystkim organ uznał, że przyjęty przez spółkę sposób działania, który będzie miał na celu efektywne wykorzystanie przysługującej preferencji (ulgi B+R), i osiągnięta korzyść podatkowa nie są sprzeczne z przedmiotem i celem przepisu art. 18d ustawy o CIT.
Wyjaśnił, że celem ustawodawcy wprowadzającego daną ulgę podatkową jest, aby była ona możliwa do rozliczenia w pełnym (100 proc.) wymiarze przewidzianym ustawą. W działaniach podatnika organ nie doszukał się sprzeczności. ©℗
Opinia zabezpieczająca z 26 lipca 2021 r., sygn. DKP 1.8011.10.2021