O glejt fiskusa wystąpiła spółka jawna, która zamierza utworzyć centrum badawczo-rozwojowe (CBR). Sama nie jest podatnikiem CIT, nie może więc korzystać z ulgi na badania i rozwój, ale skorzystają z niej jej wspólnicy. Będą oni mogli odliczyć koszty kwalifikowane (określone w art. 18d ustawy o CIT) poniesione przez spółkę jawną na działalność B+R z uwzględnieniem wysokości i zakresu przysługujących CBR. Co do zasady odliczą dodatkowo 150 proc. wydatków, tj. więcej niż podatnicy, którzy nie mają statusu CBR. Po stronie wspólników powstanie więc korzyść podatkowa.
Szef KAS przyznał wprawdzie, że korzyść ta powstanie i będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, ale w tym przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie zostaną bowiem spełnione pozostałe dwie przesłanki zastosowania klauzuli.