W ostatnich latach dodatkowe wpływy z uszczelnienia systemu podatkowego były wpisywane do projektów budżetu jako istotna pozycja dochodowa. Po latach domykania luk w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) pole do wyciskania miliardów z tych źródeł jest coraz mniejsze.
Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie ustawy budżetowej, że poszczególne rozwiązania mają dać wartość przekraczającą 0,03 proc. PKB.
Chodzi o takie ruchy, które mają się przyczynić do ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i do tego, by przeciwdziałać procederowi unikania płacenia tego podatku. Skutki finansowe resort szacuje w przyszłym roku na nieco ponad 3 mld zł. Do tego jeszcze ma się dołożyć wzrost efektywności poboru najważniejszego dla kasy państwa podatku, czyli VAT.
MF liczy, że pozytywne skutki dla budżetu będzie dalej przynosił split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Do tego wskazuje na zmiany mające na celu modyfikację istniejących już rozwiązań i nakierowane na uproszczenie oraz uszczelnienie systemu VAT. Chodzi m.in. o nową matrycę stawek VAT czy elektroniczny system zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Na liście uproszczeń MF zapisał także pakiet SLIM VAT.
„Celem rozwiązań jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników” – czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu. Urzędnicy twierdzą, że takie rozwiązania są możliwe do wdrożenia dzięki temu, że w ostatnich latach wprowadzono wiele działań uszczelniających VAT, to m.in. uruchomienie JPK, kas fiskalnych online czy systemów SENT (do monitorowania przewozów towarów) i STIR (do przeciwdziałania praniu pieniędzy i wyłudzaniu podatków).
W projekcie nie ma już jednak tak dużych działań uszczelniających jak te wprowadzane w ostatnich latach.
– To normalne, że w obszarze walki z wyłudzeniami i oszustwami w VAT najniżej wiszące owoce zostały zerwane w latach 2016–2018. Teraz możemy się skupić na mniejszych ruchach czy uproszczeniach, które utrwalą pozytywne efekty uszczelnienia – podkreśla nasz rozmówca zbliżony do resortu finansów.
Pewne działania uszczelniające są za to planowane po stronie podatku płaconego przez przedsiębiorców.
Dla tych, którzy unikają płacenia CIT lub płacą mniej, niż powinni, MF zakłada domknięcie luk poprzez m.in. ograniczenie transferów dochodów oraz ograniczenie zawyżania kosztów uzyskania przychodów w wyniku opodatkowania cichych rezerw. Dodatkowo resort zamierza ograniczać zjawisko rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych na terytorium innego państwa, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych.
W CIT jednak więcej działań rządu jest nastawione na wprowadzanie ulg. Na liście jest złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych czy warunków umożliwiających przejście na estoński CIT. W pakiecie ulg są m.in. te na innowacyjnych pracowników.