Zmiana, jeśli wejdzie w życie, będzie korzystna dla podmiotów działających na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478). Nie tylko ułatwi im pozyskiwanie ochotników do badań i eksperymentów naukowych, lecz także oszczędzi uczelniom i instytutom związanej z tym podatkowej biurokracji.
Problemy związane z obecnym brzmieniem przepisów opisał obszernie jeden z uniwersytetów w petycji do ministra finansów. Wyjaśnił, że ochotnicy otrzymują z reguły niewielkie wynagrodzenie, często w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Na gruncie ustawy o PIT jest ono traktowane jako przychód z innych źródeł, co oznacza, że uczelnia musi wystawić ochotnikowi informację PIT-11 o wysokości osiągniętego przez niego przychodu.
W tym celu ochotnik musi podać uczelni swoje dane niezbędne do wystawienia PIT-11. To, jak wyjaśnił uniwersytet w petycji do MF, w praktyce wyklucza anonimowość, przez co zniechęca do udziału w badaniu bądź eksperymencie.
Nie sprzyja temu również obowiązek wykazania uzyskanego przychodu w zeznaniu rocznym i zapłaty należnego podatku. Wiele osób nie robi tego ze względu na niewiedzę bądź brak pieniędzy na zapłatę podatku – zwrócił uwagę autor petycji.
MF przystało na postulat i zaproponowało w projekcie Polskiego Ładu odpowiednią zmianę. Przychody uczestników badań lub eksperymentów prowadzonych przez podmioty działające na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce będą pochodzić z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. To pozwoli objąć je zryczałtowanym 17-proc. podatkiem, który zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT dotyczy m.in. przychodów z działalności wykonywanej osobiście do kwoty 200 zł. Uczelnie i instytuty nie będą musiały w związku z tym wystawiać PIT-11.
Projektowane zwolnienie nie ma dotyczyć wynagrodzeń wypłacanych za udział w badaniach i eksperymentach przez inne podmioty niż uczelnie wyższe i instytuty naukowe. To oznacza, że ochotnicy, którzy uczestniczą odpłatnie np. w badaniach klinicznych prowadzonych przez spółki farmaceutyczne, nadal będą uzyskiwać z tego tytułu przychód z tzw. innych źródeł, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Organizator takiego komercyjnego badania powinien wystawić jego uczestnikom informację o wysokości uzyskanego przez nich przychodu (PIT-11). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i niektórych innych ustaw – w konsultacjach publicznych