Zgodził się ze spółką, że w ustawie o VAT nie ma przepisów, które wskazywałyby, kiedy należy uwzględnić skutki udzielenia premii pieniężnej stanowiącej rabat pośredni. Chodzi o sytuację, gdy premie nie są wypłacane nabywcom bezpośrednim, tylko podmiotom, które są kolejne w łańcuchu dostaw. Spółka chciała w ten sposób zachęcić odbiorców pośrednich, by kupowali więcej jej produktów (które ona sama sprzedawała odbiorcom bezpośrednim) i dzięki temu mogli więcej oferować ich konsumentom.
Uważała, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, bo przepis ten dotyczy sytuacji, w której dochodzi do wystawienia faktury korygującej. W tym wypadku natomiast spółka nie wystawia odbiorcom pośrednim żadnych faktur. Przyznaje im premie tylko w związku z osiągnięciem przez nich określonego wyniku sprzedażowego.