Ale i to – zdaniem ekspertów – może być niewystarczające, by faktycznie ożywić tę niewykorzystywaną dziś instytucję. Od 2019 r. nie skorzystał z niej żaden podatnik – poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Chodzi o procedurę skierowaną do podatników uzyskujących korzyści, w odniesieniu do których może mieć zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Tacy podatnicy mogą złożyć do szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o wydanie decyzji, w której określi on warunki, na jakich można byłoby skorygować swoje rozliczenia (art. 119zfa – art. 119zfn ordynacji podatkowej).
– W założeniu miała to być alternatywa dla zwykłej korekty – atrakcyjniejsza, bo decyzja szefa KAS powinna być uwzględniana potem przez organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej – tłumaczy Marcin Zarzycki, doradca podatkowy, adwokat i partner zarządzający w kancelarii LTCA. Ekspert zastrzega, że wyjątkiem jest sytuacja, w której zgromadzone dowody potwierdzą, iż podatnik nierzetelnie opisał we wniosku stan faktyczny.
Ponadto procedura ma mieć zastosowanie w sytuacjach, gdy zwykła korekta nie jest już możliwa, czyli na przykład gdy zmiany organizacyjne w firmie (obejmujące zmianę formy prawnej) spowodowały utratę statusu podatnika.
To się nie sprawdziło
Zainteresowanie podatników procedurą jest zerowe. – Nie spotkałem się w praktyce z żadnym przypadkiem jej zastosowania – mówi Marcin Zarzycki. Potwierdza to również wspomniana już odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Zdaniem eksperta prawdopodobnie podatnicy wybierają prostsze rozwiązanie, a więc samodzielną korektę, do której dołączają czynny żal. Bądź w ogóle nie korygują rozliczeń – w nadziei, że ominie ich kontrola, a także w obawie, że korekta mogłaby wzbudzić nadmierne zainteresowanie fiskusa.
Niewystarczające zachęty…
Resort finansów nadal jednak chce zachęcać przedsiębiorców do korzystania z procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Zaproponował więc zmiany.
Skorzystać mieliby przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy cyklicznie, a więc przez wiele okresów rozliczeniowych, uzyskują korzyści podatkowe mogące być przedmiotem zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Obecnie, gdyby podatnik chciał skorzystać z procedury, musiałby składać stosowny wniosek do szefa KAS po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. Projekt zakłada, że wszystkie korzyści podatkowe można by ująć w jednym wniosku. Jeśliby więc szef KAS przyznał przedsiębiorcy prawo do cofnięcia skutków unikania opodatkowania, to podatnik mógłby skorygować rozliczenia za wszystkie okresy, których dotyczy decyzja.
Projekt nie zmienia zasady, zgodnie z którą przedsiębiorcy po uzyskaniu decyzji szefa KAS mają 14 dni na złożenie korekty deklaracji (lub informacji zastępczej – gdy korekta jest już niemożliwa), by cofnąć skutki unikania opodatkowania (art. 119zfk par. 1 i par. 2 ordynacji podatkowej). Oczywiście korekta musi odpowiadać treści wydanej decyzji.
Resort finansów chce natomiast, aby przedsiębiorca, który zdecyduje się złożyć korektę, dołączał do niej pisemne uzasadnienie. MF tłumaczy to tym, że organ podatkowy, do którego trafi korekta deklaracji, nie będzie tym samym organem, który wydał decyzję o warunkach cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Słowem, nie będzie to szef KAS.
– Trudno określić to jako liberalizację dotychczasowych przepisów. Wydaje się wręcz, że może to być kolejny powód do niesięgania po tę procedurę – komentuje Marcin Zarzycki.
…i nowa kara
Projekt zakłada również nową karę. Ma ona grozić podmiotom, które w postępowaniu o cofnięcie skutków unikania opodatkowania w całości nie przekażą szefowi KAS posiadanych informacji, mimo otrzymania wezwania. Zgodnie z nowym art. 119zfo ordynacji podatkowej groziłaby za to kara pieniężna w wysokości nawet do 10 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i niektórych innych ustaw – w konsultacjach