Chodziło o spółkę, która wynajmowała studentom ok. 85 proc. swojego budynku. Pozostałą część nieruchomości użytkowali najemcy komercyjni, prowadzący np. sklepy, kawiarnię, siłownię.
Spółka uważała, że od tej części budynku, którą wynajmuje studentom, powinna płacić podatek według niższej stawki. Wskazała, że należący do niej akademik został określony w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny. To potwierdza, że w świetle art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) nie jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – twierdziła.
Reklama
Spółka zwróciła też uwagę na art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, z którego wynika, że budynki mieszkalne i ich części są objęte wyższą stawką wyłącznie, gdy zostały zajęte na cele firmowe. Dlatego uważała, że podwyższona stawka powinna dotyczyć jedynie tej części akademika, która została wynajęta podmiotom komercyjnym.
Prezydent miasta stwierdził jednak, że cały budynek domu studenckiego jest opodatkowany według podwyższonej stawki, bo wynajem nieruchomości czy to studentom, czy podmiotom komercyjnym wpisuje się w przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę.
Podobnie orzekł WSA w Gliwicach. Zwrócił uwagę na to, że bez wynajmu budynku spółka nie mogłaby uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej. Dlatego nawet jeżeli część budynku jest wynajęta na cele mieszkaniowe najemców, to nadal z perspektywy wynajmującego cały budynek jest przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
Wyrok jest nieprawomocny.
Dodajmy, że podmiot, który odpłatnie wynajmuje akademiki studentom, powinien też zasadniczo płacić podatek od przychodów z budynków po przekroczeniu limitu 10 mln zł. Zasadniczo obowiązek zapłaty tej daniny ciąży na właścicielach lub współwłaścicielach, którzy oddali swoje budynki w najem, dzierżawę lub do używania na podstawie innej podobnej umowy. Podstawę opodatkowania stanowi suma wartości początkowej budynków pomniejszona o 10 mln zł.
Obecnie jednak, ze względu na epidemię COVID-19, obowiązuje zwolnienie z tego podatku. Wynika ono z nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustaw o podatku dochodowym (Dz.U. poz. 2123).

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 14 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 487/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia