Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy m.in. usługi audytu finansowego (PKWiU 69.20.1). Czy od lipca 2021 r. faktury dokumentujące te usługi muszą być prezentowane w ewidencji sprzedaży JPK_V7M z kodem GTU_12?
Ewidencja sprzedaży JPK_VAT – stosownie do par. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie JPK_VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.) – powinna zawierać oznaczenie GTU_12 tylko wówczas, gdy dotyczą one wyłącznie świadczenia usług o charakterze niematerialnym: