Sprawa dotyczyła spółki, która oferuje na polskim rynku m.in. własne środki ochrony roślin. Zasadniczo sprzedaje ona towary dystrybutorom, a ci odsprzedają je rolnikom lub innym podmiotom.
Spółka organizuje też akcje promocyjne dla rolników. Jeśli kupią oni (od dystrybutora lub spółki) odpowiednią ilość towarów albo o określonej wartości lub objęte akurat promocją, to mogą otrzymać dodatkową ilość produktu, który już wcześniej kupili, albo dodatkowy produkt z oferty spółki bądź innego producenta (np. sekator, grabie, łopatę, rękawice ochronne). Dodatkowy produkt przekazuje rolnikowi bezpośrednio spółka, nawet gdy zrealizował on zakupy za pośrednictwem dystrybutora.