Problem pojawił się na tle ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która od 5 października br. wprowadzi również zmiany do kodeksu karnoskarbowego, a konkretnie do art. 16 par. 4. Przepis ten pozwala złożyć czynny żal i uniknąć konsekwencji karnoskarbowych np. za niezłożenie na czas deklaracji podatkowej.
Obecnie czynny żal można złożyć „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu”. Od 5 października będzie to można zrobić „na piśmie albo ustnie do protokołu”.