Co do zasady nowelizacja wejdzie w życie od 1 października br. Zanim jednak trafi do podpisu prezydenta, poprawki Senatu rozpatrzą posłowie. Prawdopodobnie większość z nich odrzucą.
Ulga na złe długi
Nowelizacja zakłada korzystne zmiany w uldze na złe długi w VAT. Z dwóch do trzech lat zostanie wydłużona możliwość korzystania z tej preferencji.
Ponadto wykreślony zostanie warunek dotyczący statusu dłużnika. Będzie więc można odzyskać VAT, nawet jeżeli dłużnik będzie w likwidacji, upadłości lub będzie przechodzić restrukturyzację. Z ulgi będzie można też skorzystać, gdy dłużnik nie będzie czynnym podatnikiem VAT (a więc także wtedy, gdy będzie np. konsumentem).
Wymóg ten nadal natomiast – zgodnie z nowelizacją przyjętą przez posłów – miałby dotyczyć statusu wierzyciela (nowelizowany art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).
Senatorowie uznali, że nie jest to zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19) i zaproponowali zupełne wykreślenie punktu 3 z art. 98a ust. 2 ustawy o VAT. Przedstawiciel rządu zgłosił do tej poprawki sprzeciw.
WNT bez odsetek
Kolejna zmiana zakłada modyfikację art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT. Obecnie zgodnie z tym przepisem podatnik, który wykaże po trzech miesiącach wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, musi rozliczyć podatek należny w deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy. Natomiast VAT naliczony rozlicza w bieżącej deklaracji. To powoduje powstanie zaległości podatkowej, od której fiskus pobiera odsetki za zwłokę.
Warunek dotyczący trzech miesięcy zakwestionował TSUE w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. C-895/19). Nowelizacja zakłada więc wykreślenie tego wymogu.
Rozliczenie samochodów
Łatwiej będzie też odliczyć 100 proc. VAT przy zakupie i użytkowaniu samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej.
Obecnie warunkiem pełnego odliczenia jest złożenie informacji VAT-26 w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Od 1 października informację będzie można złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z takim pojazdem (czyli w terminie złożenia JPK za zakończony okres rozliczeniowy).
Z kolei aktualizację VAT-26 będzie można złożyć do końca miesiąca, w którym dokonano przeznaczenia auta, a nie – jak obecnie – przed tą zmianą.
Dostawa nieruchomości
Łatwiej będzie zrezygnować przy dostawie nieruchomości ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Może się to opłacać, gdy nabywca chce odliczyć podatek naliczony od takiego zakupu.
Obecnie warunkiem rezygnacji ze zwolnienia jest złożenie przez strony transakcji zgodnego oświadczenia najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. Od 1 października br. takie oświadczenie będzie można złożyć w akcie notarialnym, a notariusz przekaże informację o tym urzędowi skarbowemu.
Podzielona płatność
Ze środków z rachunku VAT będzie można opłacać składki na KRUS. Będą też mogły one trafiać na bankowe rachunki techniczne, skąd będą uwalniane za zgodą urzędu skarbowego.
Poza SLIM VAT 2
Przypomnijmy, że SLIM VAT 2 nie przewiduje uproszczeń w zakresie faktur, jak to zakładano na początku. Te zmiany zostaną wprowadzone odrębną nowelizacją. Na razie jednak nie został w tym zakresie opublikowany żaden projekt.
Z pakietu wyjęta została też zmiana, która pozwala uznać każdy bilet autobusowy i kolejowy (bez względu na limit kilometrów) za fakturę będącą podstawą do odliczenia podatku naliczonego. Ta zmiana już obowiązuje. Weszła w życie 1 lipca br. wskutek nowelizacji z 17 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1105).
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, tzw. SLIM VAT 2 (druk senacki nr 433) – poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm