Jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez podatnika w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to może być sprzedany bez PIT już po upływie pół roku – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że w takiej sytuacji skutki podatkowe sprzedaży poleasingowego auta należy rozważać pod kątem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że przychód podatkowy w ogóle nie powstaje, jeżeli rzecz (np. samochód) zostanie sprzedana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (dla nieruchomości termin ten wynosi 5 lat).
Co innego – przypomnijmy – gdyby poleasingowy samochód został wykupiony na firmę (o czym świadczyć może zaliczenie poniesionej w momencie wykupu opłaty do podatkowych kosztów firmy). Wówczas, chcąc uniknąć podatku dochodowego, należy odczekać ze zbyciem aż 6 lat i to licząc od wycofania składnika majątku (samochodu) z działalności gospodarczej. Jeżeli do momentu sprzedaży nie upłynie 6 lat, to przychód jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej.
Przypomnijmy, że przepisy w tym zakresie mają się zmienić. Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów pakiet uszczelniający (w ramach Polskiego Ładu) zakłada, że przychód ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej. Informowaliśmy już o tym w artykule „6 mld zł z fiskalnych uszczelnień sfinansuje Polski Ład” (DGP nr 129/2021).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.477.2021.1.MD