Wyjaśnił, że w takiej sytuacji skutki podatkowe sprzedaży poleasingowego auta należy rozważać pod kątem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że przychód podatkowy w ogóle nie powstaje, jeżeli rzecz (np. samochód) zostanie sprzedana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (dla nieruchomości termin ten wynosi 5 lat).
Co innego – przypomnijmy – gdyby poleasingowy samochód został wykupiony na firmę (o czym świadczyć może zaliczenie poniesionej w momencie wykupu opłaty do podatkowych kosztów firmy). Wówczas, chcąc uniknąć podatku dochodowego, należy odczekać ze zbyciem aż 6 lat i to licząc od wycofania składnika majątku (samochodu) z działalności gospodarczej. Jeżeli do momentu sprzedaży nie upłynie 6 lat, to przychód jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej.