Wydatki na program artystyczny mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli jego głównym celem jest prezentacja firmy lub jej produktów – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Spółka zaopatrująca sklepy i hurtownie w artykuły szkolne oraz biurowe organizuje nieodpłatne szkolenia dla pracowników i klientów. W związku z tym ponosi wiele wydatków, m.in. na wynajem sal, wynagrodzenia dla zewnętrznych prelegentów, catering, występy artystyczne, w ramach których jej produkty są wykorzystywane jako rekwizyty, usługi hotelowe itp.
Zapytała izbę skarbową, czy może je zaliczyć do kosztów podatkowych. Sama uważała, że tak, gdyż wszystkie one służą osiąganiu i zwiększaniu przez nią przychodów. Jednocześnie jej zdaniem nie są to koszty reprezentacji, których potrącić nie można. Spółka wyjaśniła też, że zapewnienie wymienionych świadczeń uczestnikom szkoleń to standard na rynku. Dodatkowo spotkania odbywają się poza czasem pracy, więc zagwarantowanie uczestnikom posiłków oraz ewentualnie noclegu to konieczność. Także wydatki na program artystyczny powinny być uznane za koszt podatkowy. Nie chodzi bowiem wyłącznie o rozrywkę. Jego celem jest zaprezentowanie produktów spółki oraz ich właściwości.
Izba skarbowa uznała jednak, że firma myli się co do możliwości uwzględnienia w kosztach wydatków na program artystyczny. Podkreśliła, że mogłyby one pomniejszyć przychód tylko wtedy, gdyby głównym celem programu była reklama przedsiębiorstwa lub jego produktów. W tym przypadku tak nie jest – najważniejsze jest zapewnienie rozrywki uczestnikom szkolenia. A skoro tak, to chodzi głównie o wykreowanie pozytywnego obrazu spółki i stworzenie miłej atmosfery. Koszty z tym związane są kosztami reprezentacji i nie mogą pomniejszać przychodów na potrzeby rozliczeń podatkowych.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2014 r. (nr ILPB3/423-309/13/14-S/JG).