Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec–grudzień br. obowiązują aktualne struktury JPK_V7M – podkreśliło Ministerstwo Finansów w komunikacie. Przypomniało, że obecnie przy wypełnianiu JPK nie stosuje się już oznaczenia MPP i to zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji (nie należy wypełniać tego pola). Nie stosuje się też oznaczenia transakcji SW.
Nowością jest natomiast oznaczenie EE dla każdej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów i przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (o których mowa w art. 28k ustawy o VAT) na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa UE innego niż terytorium kraju. ©℗