Czym jest pakiet VAT e-commerce

Zmiany wprowadzone od 1 lipca br. ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163; dalej: ustawa nowelizująca) są konsekwencją wypracowanych na szczeblu unijnym przez Komisję Europejską rozwiązań mających na celu:
Powyższe cele Komisja Europejska zaczęła realizować przez wdrożenie rozwiązań dotyczących opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych w 2015 r. Drugi pakiet środków został przyjęty przez Radę w grudniu 2017 r. i obejmuje nowe zasady sprzedaży na odległość towarów, a także usług świadczonych klientom końcowym w Unii Europejskiej.
Implementacja do polskiego porządku prawnego pakietu VAT e-commerce jest związana w szczególności z wdrożeniem:
Dyrektywy Rady (UE) wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami Rady (UE) stanowią razem pakiet VAT e-commerce. Komisja Europejska wydała również noty wyjaśniające dotyczące pakietu VAT e-commerce, które stanowią przydatne narzędzie dla zrozumienia wprowadzanych 1 lipca 2021 r. na terenie UE przepisów.
Uwaga! Pierwotnie zmiany miały zacząć obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 r., ale w związku z pandemią COVID-19 termin wdrożenia pakietu VAT e-commerce został przesunięty na 1 lipca 2021 r.

Główne obszary zmian

Pakiet VAT e-commerce wprowadza liczne zmiany, a najważniejsze z nich obejmują:
– niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),
– wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,